Какви са разликите между канален и хидравличен подемник?

Хидравликата и пневматиката са близки техники за задвижване, които имат широко приложение в техническата област и инженерните науки. Устройството и поддръжката на лекотоварни и тежкотоварни автомобили също е повлияно от развитието на хидравликата и пневматиката.

На пазара като неизменна част от продуктовия каталог на една от най-високо оценените и отлично представени фирми за автосервизно и гаражно оборудване https://garagent.com са всички видове подемници за автомобили с пневмо- хидравлични помпи за задвижване.
Разбира се, основните видове подемници – канални, ножични и колонни се различават основно по устройството и по-тясната спецификация при различните модели, които се предпочитат за различни по големина и насоченост автосервизи. Често задаван въпрос обаче е какви са разликите между канален и хидравличен подемник. Основно двата вида се различават по начина на повдигане, който изпълняват и товаропоносимостта. От гледна точка на техническото изпълнение обаче не съществува строго разделение между двата подемника, тъй като каналните подемници могат да се задвижват от пневмо-хидравлична помпа и да имат товароподемност, започваща от 2000 кг и достигащи до 13500 кг в зависимост от различните модели.

Какви са разликите между канален и хидравличен подемник?

По отношение на основните характеристики, на които трябва да отговарят подемници, както каналните, така и хидравличните показват изключително високи резултати. Следенето и повишаването на безопасността при използване на подемник за автомобили от страна на производителите се осъществяване чрез добавяне и разработване на системи за механично заключване и контрол на спускането, а по-прецизната нивелация при всеки по-нов модел не е необходимо да бъде предмет на коментар, тъй като е просто очевидна.
В уеб сайта на Гар Агент можете да разгледате големия продуктов каталог и да се запознаете по-подробно с техническите спецификации на автосервизното оборудване. Разбира се, всяка сериозна инвестиция като покупката на оборудване няма как да бъде лишена от възниквали въпроси по време на сделката. Професионално подготвеният и мотивиран за работа екип на Гар Агент е на разположение на клиентите с цел създаване на оптимален план за конкретния автосервиз. Поддържането на високо съотношение цена-качество не е лесна задача в нито една сфера на дистрибуцията, а Гар Агент го прави вече повече от две десетилетия, следвайки фирмена политика изцяло ориентирана към клиента.